„CHANTIER” 84. SALON INTERNATIONAL LIGNE ET COULEUR” – Paryż, FRANCJA / 2019

Zapraszamy serdecznie na wystawę

„CHANTIER” – 84. SALON INTERNATIONAL LIGNE ET COULEUR   

organizowaną przez architektów francuskich

AAA Ligne et Couleur,

która będzie otwarta w ORANŻERII SENATU

W OGRODZIE LUKSEMBURSKIM

w terminie 11-22 lipca 2019 r. 

Polscy uczestnicy wystawy: Iwona Piszczelska, Michał Ostaniewicz, Piotr Rembieliński  i Janusz Targowski.

Zdjęcia z wernisażu: Sandu Dumitrescu