VII Biennale Quadro Art – Łódź 2021

VII Międzynarodowe Biennale obrazu Quadro Art, Łódź 2021
Organizator konkursu: Okręg Łódzki Związku Polskich Artystów Plastyków
14 maja – czerwiec 2021
Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, ul. G. Narutowicza 20/22
Wernisaż: 11.06. 2021 r., godz. 17:30

Obecnie jest to najważniejsza impreza artystyczna organizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki. Cykliczne organizowanie konkursu ma na celu wzajemną wymianę artystycznych doświadczeń i inspiracji twórców. Ważnym celem jest także udokumentowanie zmian rozwojowych we współczesnym malarstwie na przestrzeni kilku dziesięcioleci.

Na wystawie w Foyer Filharmonii Łódzkiej prezentowane są obrazy 127 artystów. Wszystkie prace mają format 100 x 100 cm.

O konkursie na stronie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki

Powrót