07_Piszczelska_Iwona_Dotyk_VII_50x50_Przeciwienstwa1_asamblaz-1