Ptasie portrety

Portrety zimorodka i puchacza namalowała Wiki – 6 lat.

Iwona Piszczelska, październik 2010 r.